Peter Storgård
PsykologKlinikken Hobro

Ydelser

Nogle af de problemer/vanskeligheder, jeg kan hjælpe med at bearbejde i et samtaleforløb, er:

  - Depression, lavt selvværd, manglende lyst

  - Angst og usikkerhed, herunder social angst og OCD

  - Stress, overbelastning, samarbejdsvanskeligheder

  - Livskriser, eksistentielle kriser

  - Sociale vanskeligheder, bl.a. i forhold til kammerater,
      kolleger eller familie

  - Unges og yngre voksnes faglige vanskeligheder i skolen,
      på uddannelsesstedet el.lign.

   - At leve med ADHD eller andre diagnoser/vanskeligheder

Desuden tilbyder jeg rådgivning til forældre, som oplever udfordringer med deres børn.

For nogle mennesker er det svært at finde ud af, hvad det egentlig er, de kunne have behov for hjælp til ... Måske trives han/hun dårligt eller er ofte i dårligt humør. Her vil jeg naturligvis kunne hjælpe med at få "sat de rigtige ord på", hvad det handler om.Herudover tilbyder jeg supervision til fagfolk, som arbejder med pædagogik, behandling eller socialt arbejde, ligesom jeg ofte afholder kurser og temadage. Kontakt mig for at høre mere - eller se min anden hjemmeside herom.